Passarel·la del Raval de la Mar (foto de Francisco Pérez)

Passarel·la del Raval de la Mar (foto de Francisco Pérez)

L’obra de remodelació i ampliació del Raval de la Mar (a la carretera TV-3148) entre Vila-Seca i la Platja de la Pineda es va acabar al febrer del 2013, aquesta ha transformat un estratègic vial en una via urbana, també ha estat finalista en el Premis Construmat 2015 en la categoria d’obra civil.

L’emplaçament de la carretera és un punt de forta atracció turística, als voltants hi trobem les platges de la Costa Daurada, Port Aventura i estàn previstos el complexe de casinos del ‘Barcelona World’ i un altre parc temàtic de Ferrari. En la zona propera també confluexien grans infraestructures com el Port de Tarragona, l’Aeroport de Reus, la Autopista AP-7 i l’estació de l’AVE del Camp de Tarragona. I ja per últim també s’ha de destacar l’activitat industrial del polígon químic, que té un fort impacte paisagístic.

En aquest entorn la nova carretera és una prolongació de la ciutat fora del seu nucli: Es pacifica el trànsit i se’n reduieix la velocitat; es segreguen els vehicles pesats; i es dota a la via d’amples voreres amb carril bici. Com a punts emblemàtics de l’obra hi ha la construcció de 2 nous ponts ferroviaris i la d’una passarel·la que salva el nus de l’autovia.

L’antic pas de la carretera sota del ferrocarril s’ha de substituir per 2 nous ponts, un pel tronc principal de la via i un de més petit per sobre del vial segregat de vehicles pesats. El tret més condicionant que hi va haver va ser el manteniment del servei durant l’obra, això va implicar: per una banda construir una fonamentació profunda a banda i banda de la via del tren amb mitjans d’excavació en mina; per l’altra, el tauler es va construir al costat de la seva posició final i durant un tall nocturn del trànsit de trens es va desplaçar mitjançant gats hidràulics.

En aquest cas els condicionants constructius no van limitar el disseny estètic del pas ferroviari, el tram isostàtic de 42 m de llum està alleugerit amb unes gelosies metàl·liques unit solidariament a la plataforma de formigó post-tesat, amb la solució mixta s’imprimeix caràcter a l’obra.

L’altre element distintiu és la passarel·la, aquesta vola per sobre del enllaç de la A-7, l’estructura de 281 m de longitud s’ha d’elevar fins a 17 m per sobre del tronc de la autovia. La llum principal es de 56 m, amb cantell variable que arriba a ser només d’1 m en el punt central. Aquest nivell de lleugeresa s’aconsegueix aprofitant al màxim les propietats estructurals de la biga continua i de la secció mixta.

En el procés de muntatge de la passarel·la, la part metàl·lica es va construir tram a tram recolzant sobre piles provisionals metàl·liques. Un cop soldada la part metàl·lica i formigonada la capa de compressió es van baixar els recolzament provisionals de manera que el pes del tauler es resistit per la secció completa mixta.

Dins dels aspectes visuals destaca la lleugeresa de la passarel·la, que es reforça amb el cantell variable, la secció triangular i la barana gairebé transparent. Però també es remarca l’objecte passera amb el tauler pintat de vermell cridaner i les piles de formigó d’inspiració jònica, trets propers al estil de l’arquitectura post-moderna.

Passarel·la del Raval de la Mar durant la construcció (foto de Guillem Collell)

Passarel·la del Raval de la Mar durant la construcció (foto de Guillem Collell)

Pila jònica de la Passarel·la del Raval de la Mar (foto de Francisco Pérez)

Pila jònica de la Passarel·la del Raval de la Mar (foto de Francisco Pérez)

Passarel·la del Raval de la Mar (foto de Francisco Pérez)

Passarel·la del Raval de la Mar (foto de Francisco Pérez)

Secció triangular de la Passarel·la del Raval de la Mar (foto de Francisco Pérez)

Secció triangular de la Passarel·la del Raval de la Mar (foto de Francisco Pérez)

Pont ferroviari sobre el Raval de la Mar

Pont ferroviari sobre el Raval de la Mar

Pont ferroviari sobre el Raval de la Mar

Pont ferroviari sobre el Raval de la Mar

Construcció de la gelosia metàl·lica del Pont ferroviari sobre el Raval de la Mar

Construcció de la gelosia metàl·lica del Pont ferroviari sobre el Raval de la Mar

Construcció de la fonamentació d'un dels Pont ferroviaris

Construcció de la fonamentació d’un dels Pont ferroviaris

Crèdits de l’obra:

 • Promotors: Infraestructures.cat; Ajuntament de Vila-Seca; Diputació de Tarragona
 • Projecte: UTE Enginyeria Reventós, SL i Mediterranea Ingeniería Civil, SL
 • Direcció obra: UTE SAEM i Enginyeria Reventós, SL. Ramón Espinet Asensio, Francisco Pérez González, Manuel Reventós, Guillem Collell Mundet, Juan Carlos García.
 • Contractista: UTE Copisa – Tau Icesa
 • Subcontractistes: Ferromar (taller metàl·lic de la passarel·la); Comicsa (taller metàl·lic del pont); VSL (post-tesat pont); ALE (operació de desplaçament del pont).

Fonts:

 • REVENTÓS, Manuel; GUÀRDIA, Jaume; MORA, Rosa. INNOVATIVE DESIGNS IN BRIDGES AND FOOTBRIDGES. 37th Iabse Symposium. Madrid, 2014.
 • REVENTÓS, Manuel; GUÀRDIA, Jaume. DESIGN AND CONSTRUCTION OF “RAVAL DE LA MAR” FOOTBRIDGE. 5th International Conference, Footbridge 2014. London, 2014.
 • REVENTÓS, Manuel; GUÀRDIA, Jaume; MORA, Rosa. PASARELAS INTEGRADAS EN EL ENTORNO. VI Congreso internacional de estructures de ACHE. Madrid, 2014.
 • REVENTÓS, Manuel; GUÀRDIA, Jaume; MORA, Rosa. PUENTES: INTEGRACIÓN URBANA MEDIANTE DIFERENTES SOLUCIONES. VI Congreso internacional de estructures de ACHE. Madrid, 2014.
 • REVENTÓS, M.; PASCUAL, J.; COLLELL, G.; GUÀRDIA, J.; ROSA, J. PASARELAS. ENGINYERIA REVENTÓS. V Congreso internacional de estructuras de ACHE. Barcelona, 2011.
 • REVENTÓS, M.; PASCUAL, J.; COLLELL, G.; GUÀRDIA, J.; ROSA, J. PUENTES 2008-2010. ENGINYERIA REVENTÓS. V Congreso internacional de estructuras de ACHE. Barcelona, 2011.
 

Tags: , , , , , , ,