CERD_01

La nova passarel·la de Cerdanyola està situada a la també nova Plaça del Riu Sec, creua per sobre la línia del ferrocarril i el carrer de Frederic Puig unint el barri de la Farigola amb l’altra banda de les vies.

Els materials que composen l’estructura són únicament 3: El formigó, que només està present a les fonamentacions; l’acer, que conforma tota pràcticament tota l’estructura; i la fusta, utilitzada com a plataforma i paviment. El primer i tercer no amaguen cap secret i el seu ús és molt convencional, però en la part metàl·lica el formalisme estructural i arquitectònic donen lloc a la tipologia i solució final.

La plataforma del paviment penja de dues bigues de 64,80 m de longitud. Aquestes volen en tota la seva longitud exemptes d’un arriostrament constant. Per poder respondre davant les accions del vent i inestabilitats laterals les dues bigues estan lligades pels punts de recolzament i un punt central on s’inicia la passarel·la. Aquesta solució passa indiscutiblement per l’ús de la secció calaix, que confereix gran rigidesa torsional.

Els punts de recolzament distribueixen la longitud de la passarel·la en dos llums de 36,80 m i 28,00 m. Al costat de la plaça les bigues s’encasten a un pòrtic doble que a la vegada serveix d’estructura de l’ascensor, aquest descompon la flexió de les bigues en un parell de forces, de tal manera que els pilars interior del pòrtic aguanten la compressió i els exteriors fan de tensors portant la tracció fins a la fonamentació.

El recolzament central de la passarel·la torna a ser un pòrtic metàl·lic, aquest al contrari del primer té flexibilitat en direcció longitudinal a la passarel·la, de tal manera que es permet el moviment degut a la retracció i dilatació per temperatura. Les piles de recolzament mantenen l’equilibri entre la flexibilitat d’un element sotmès a moment flector i la robustesa que confereix l’arriostrament d’una gelosia. Es persegueix així la màxima del bon disseny de resistir les forces externes i permetre els moviments imposats.

CERD_03

Fitxa tècnica:

Promotor: Ajuntament de Cerdanyola (amb el 50% de finançament de fons europeu FEDER)
Projecte i direcció d’obra: Enginyeria Reventós, SL i Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
Empresa contractista: Copcisa

Dimensions principals:
Ample útil: 2,50 m
Superfície útil passarel·la: 235,20 m2
Longitud: 64,80 m, dividit en 36,80 m + 28,00 m
Cantell estructural: 1,00 m

Pes de l’estructura:
Pes total: 414,000 kg
Formigó: 276,000 kg
Acer estructural: 90,500 kg
Acer d’armadures: 10,200 kg
Fonamentació: 37,248 kg
Quantia d’acer: 250 kg/m2 (pes de l’acer de la plataforma i bigues entre la superfície útil de la passarel·la).

CERD_06

CERD_02

CERD_04

CERD_05

 

Tags: , , ,