iap-portada

Gràcies al company Juan Carlos m’ha arribat el document provisional de la nova Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, la IAP-11. Actualment, la nova norma està en període d’al·legacions i en breu s’aprovarà. Aquesta ha de substituir l’actual IAP-98, així que els que ens dediquem al projecte i càlcul de ponts i passarel·les a Espanya ens haurem d’actualitzar a la nova llei.

El motiu de la nova norma és adaptar-se als cànons europeus, és a dir, als Eurocodis 0 i 1. Després d’una mirada ràpida i en diagonal he pogut veure hi ha hagut certs canvis, més o menys importants:

1- Sobrecàrregues d’ús verticals. Aquest és el punt que té més suc, la sobrecàrrega uniforme de 400 kg/m2 i el carro de 60 tones desapareixen. Segons la nova norma la plataforma útil de pont es divideix en carrils virtuals de 3 m com a màxim, depenent de l’amplada total.

IAP11-TAULA-4-1-A

Sobre cada carril virtual hi ha una càrrega uniforme i un carro, que es posicionen de la forma més desfavorable segons el cas de càrrega. El carro més carregat és de 600 kN però la càrrega es concentra en 4 punts no en 6 com era fins ara. La càrrega uniforme sobre cada carril és diferent, varia de 9 kN/m2 a 2,5 kN/m2, col·locant el carril més carregat segons la situació que s’estigui avaluant.

IAP11-FIG-4-1-B

IAP11-TAULA-4-1-B

2- Sobrecàrregues d’ús horitzontals. També canvia la formulació de la frenada i arrancada, com a referència només dir que els límits inferiors i superiors del valor de la frenada passen d’estar entre 140 i 720 kN (IAP-98) a estar entre 180 i 900 kN.

3- Acció del vent. Hi ha petits canvis en els coeficients però el concepte és el mateix entre les dues normes.

4- Efectes aerolàstics. En la IAP-98 es dedicava poc més d’un paràgraf a aquest tema, però en la nova norma s’hi dedica més de 5 pàgines.

5- Acció tèrmica. Com en l’acció del vent hi ha certs canvis en els coeficients i la formulació però la base és la mateixa.

6- Factors de simultaneïtat. S’inclouen diferents factors de simultaneïtat de les accions variables segons la naturalesa de l’acció. En l’anterior norma els coeficients sempre eren psi0 = 0,6; psi1 = 0,5 y psi2 = 0,2 per totes les accions.

IAP11-TAULA-6-1-A

Bonus track: A l’annex 3 de reglamentació de referència hi ha inclosa la instrucció d’acer estructural, la EAE. Que tot i que no està aprovada ja es troba des de fa temps a la pàgina web del Ministerio de Fomento. Voldrà dir això que també és imminent la aprovació de la EAE?

En el següent link del col·legi de Camins de Galícia es pot trobar l’esborrany de la norma.

Per la resta no he trobat més informació, així que qualsevol dada addicional serà ben rebuda.